Du visar för närvarande Gåva och villkor enskild egendom – Vad gäller?

Gåva och villkor enskild egendom – Vad gäller?

Gåvor, mallar och noggrannhet

En väldigt vanlig fråga är varför man inte bara kan använda sig av gratismallar på internet när man vill upprätta gåvobrev. Det bästa svaret är att mallar inte omfattar varenda specifik situation inte förhåller sig oftast allmänna. För inte länge sedan fick vi återigen uppleva en sådan situation där en ensamstående mamma hade givit sommarstugan i gåva till sina barn. Kvinnan hade hade upprättat ett gåvobrev på egen hand i enlighet med formkraven som gäller för gåva av fastighet. Nu, åtta år senare, hörde hon och sonen av sig för att se över sin juridiska situation. Sonen var mitt uppe i en skilsmässa och hade precis fått reda på att hans mammas sommarstuga han tog över för åtta år sedan skulle delas som giftorättsgods i skilsmässan. Det var naturligtvis inte så han, eller hans mamma, hade tänkt att det skulle gå till. Det är med andra ord väldigt viktigt i de flesta fallen att man ser över vad det finns för möjligheter och risker med att upprätta gåvobrev på olika sätt. I situationen ovan hade kvinnan inte reflekterat kring att fastigheten i gåva blir giftorättsgods om man inte uttrycker annat. I detta fall blev det tyvärr en dyr historia i sonens skilsmässa.

Vad menas med enskild egendom?

Att en egendom förordnas vara enskild innebär att man skyddar den från att tas upp i en framtida bodelning. Det innebär att den föreskrivs att vara din egendom och ingen annans. Hur gör man en egendom enskild? Det kan antingen göras av dig själv med hjälp av ett äktenskapsförord om du är gift, men egendom kan även göras enskild av tredje utomstående part i form av till exempel ett villkorat gåvobrev. Att upprätta ett gåvobrev där det föreskrivs att gåvan är enskild egendom är fördelaktigt dels för gåvotagaren men även för gåvogivaren. I det fall man villkorar en gåva i enlighet med ens vilja säkerställer man i största möjliga mån att det kommer bli så som man själv vill ha det. Det kan till exempel innebära att man gjort det man kan för att garantera att gåvotagaren får ha kvar sin egendom utan att behöva köpa ut någon annan för värdet. Det kan verka som en liten detalj och för vissa vara en icke-fråga, men risken finns att man till exempel inte är särskilt sams eller överens vid en framtida bodelning om hur man egentligen borde ha saker och ting. Det bästa man kan göra är att upprätta vattentäta dokument och säkra sig i den mån det går att framtiden blir så som man tänkt sig.  

Har ni frågor ni vill ha svar på om ett gåvobrev? Hör av er!