Notarius Publicus - Dalarna

- Drop-in i Borlänge och med mottagning i hela Dalarna

Boka tid

Du bokar tid genom att ringa direkt till Tomas Kolbjer på 070 419 95 80 eller skicka ett epostmeddelande till tomas@dalajuristen.se.

Drop-in Notarius Publicus

Andra måndagen varje månad mellan klockan 10:00 och 16:00 finns vi tillgängliga för drop in på Sveagatan 6 i Borlänge. Vi finns även tillgängliga som Notarius Publicus i övriga Dalarna vid tidsbokning. 

Every second Monday of the month between 10:00 and 16:00, we are available for drop-ins at Sveagatan 6 in Borlänge. We are also available as a Notary Public in other parts of Dalarna by appointment.

Vad gör en Notarius Publicus

Grundläggande sett innebär ett förordnande att en  notarie bistår både företag och privatpersoner med specifika tjänster som kräver ett högt mått av förtroende. Dessa inkluderar utfärdande av apostille, vidimering av handlingar, bevittning av namnteckningar, intygande av kopior och diverse andra kontroller av dokument. Huvudsakligen är en notarie behjälplig med att utfärda en apostille-stämpel. Tomas Kolbjer har blivit förordnad som notarie av Länsstyrelsen i Dalarna för Borlänge och Falu kommuner, men får utföra sitt uppdrag i hela Sverige. 

 

Notariens tjänster omfattar bland annat:

  • Utfärdande av apostille-stämpel på dokument.
  • Bevittning och intygande av namnteckningar.
  • Fungera som vittne vid försegling eller brytning av sigill.
  • Vidimeringar.
  • Kontroll och intygande att kopior är likadana som originalet, såsom passkopior.

Vanligtvis vänder sig privatpersoner till en notarie när de behöver dessa tjänster i samband med internationella ärenden, där utländska myndigheter kräver notariens godkännande och stämpel. Tjänsterna kan variera, och det är viktigt att tydligt specificera vilken typ av intygande som behövs, som bevittning av namnteckning, vidimering eller utfärdande av apostille.

 

Notarien kan utföra vissa tjänster, såsom utfärdande av apostille, på distans genom att dokument skickas in per post. Däremot krävs fysisk närvaro vid tjänster som bevittning, intygande och vidimering, där den rätta personens identifiering är nödvändig.

 

En notarie har vissa befogenheter, men vissa tjänster kan endast utföras av svenska myndigheter. Notarien är inte anställd av staten utan agerar som en förlängd arm i vissa sammanhang. Uppdraget ska utföras med gott omdöme.

 

Kraven för att utses till notarius publicus inkluderar juristexamen, tillräckliga språkkunskaper, konkursintyg och lämplighet för uppdraget. Notarien kan ha ett tidsbegränsat eller obegränsat uppdrag och kan även ha biträdande notarier för att fylla platsen vid frånvaro.

Vad kostar en notarius publicus

Notarisering: 500 kronor per dokument

Apostille: 500 kronor per dokument

Hembesök & andra tillkommande tjänster: vid offert eller gällande timtaxa. 

Vill ni ha hjälp av en Notarius Publicus? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi under dagen.