Testamente genom Dalajuristen

Vi hjälper dig med ditt testmente - Självklart till fast pris

Att upprätta ett testamente kan vara den viktigaste handling man upprättar. Det är enbart med hjälp av ett testamente som man kan besluta om hur man vill att ens kvarlåtenskap, det vill säga tillgångar, ska fördelas. Det finns  en del formkrav att förhålla sig till, samt en del runtomkring testamentet som man bör tänka igenom innan man upprättar ett sådan, vare sig man anlitar en jurist eller gör det själv. Testamentet och vem som ärver efter dig regleras av ärvdabalken, som går att finna här.

Fyll i formuläret så hör vi av oss idag!

Barn springer på en äng

  Formkrav för testamenten

  Formkrav är de faktiska krav som ställs på handlingen för att den ska vara giltig.

  Testamentet ska vara:

  – skriftligt
  – vara egenhändigt undertecknat samt
  – bevittnat av två samtidigt närvarande oberoende vittnen. 

  Ett oberoende vittne är ett vittne som inte är släkt med testatorn (den som skriver testamentet). Den får inte heller vara testamentstagare (ärva något i testamentet). Mer information om vem som får bevittna ett testamente finner du här, i vår blogg.

  Gemensamt testamente

  Makar eller sambor upprättar ofta ett gemensamt testamente och önskar bo i orubbat bo. Den möjligheten finns dessvärre inte riktigt kvar. Istället brukar man upprätta ett gemensamt testamente med arvsrätt efter varandra. Ett gemensamt testamente är, namnet till trots, faktiskt två separata testamenten på ett gemensamt papper. Det man i huvudsak brukar reglera är att parterna i första hand ärver efter varandra och i andra hand skiftas egendomen till barnen, såväl de gemensamma, som de egna. Detta brukar ofta resultera i en diskussion kring hur man vill ordna det på ett rättvist och praktiskt genomförbart sätt, i synnerhet när det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är gemensamma,  som har rätt till sin laglott. Mer om vad laglott finner du nedan. Kontakta oss för att gå igen vad som kan göras i just ditt fall.

  Laglott

  Barn, såväl biologiska som adopterade, har rätt till sin laglott. Laglotten motsvarar halva kvarlåtenskapen, det vill säga hälften av den avlidens tillgångar, och ska således fördelas mellan samtliga barn. Har du således två barn har de rätt till en fjärdedel var av dina samlade tillgångar. Har du exempelvis en önskan att överlåta hela din kvarlåtenskap till ett katthem, men samtidigt har två barn, kan barnen kräva ut sin laglott. Skulle bara ett av barnen kräva ut laglotten hade katthemmet således fått tre fjärdedelar av kvarlåtenskapen. Denna laglott går inte att ända genom testamentet, men går givetvis att korrigera kvarlåtenskapen genom att i förväg fördela sina tillgångar i enlighet med ens önskemål. 

  Förvaring av testamente

  Bankfack blir allt mer ovanliga och kassaskåp är otympliga och dyra, vilket ofta leder till frågan, ”vart ska vi förvara vårt testamente?”. Testamentet är en  värdehandling och det ska man givetvis hantera med största möjliga försiktighet. Det är originalet som är det viktiga att hålla koll på, även om en kopia kan vara bra att ha i nödfall. Dalajuristen har möjlighet att genom ett samarbete tillhandahålla förvaring av testamenten. Det innebär att en extern part åtar sig att förvara ditt testamente, i vart fall ett exemplar av originalet, i sitt kassaskåp. När du har gått bort kommer testamentet sedan att skickas till dödsboet. Ett alternativ som ofta föreslås av oss är att man upprättar två original och håller de separerade från varandra. På så vis skyddar man sig från risken att testamentet brinner upp och möjliggör att i vart fall ett original (vilket är allt som krävs) uppdagas när det blir aktuellt.

  Tre tips på förvaring av testamentet

  1. Flera original

  Oftast vill man upprätta två eller tre original och placerar dem på olika ställen. Exempelvis ett exemplar bland övriga viktiga papper för bostaden eller försäkringar. 

  2. Barnen

  Ge bort något eller några original till ett eller något barn. Det ligger oftast i deras intresse att testamentet uppdagas vid din bortgång. Ett annat alternativ är att ge dem en kopia med en instruktion var originalet finns.

  3. Sprida ut dem

  Ha ett testamente i din vanliga bostad och ett exemplar i sommarbostaden eller hos något syskon. På detta sätt skyddas det mot de flesta risker som finns. Det räcker att ett exemplar av originalet dyker upp för att det ska vara gällande. 

  Skriva testamente - Vilken kostnad?

  Att upprätta ett testamente hos Dalajuristen kostar 2 495 kronor. Det kan dock komma att bli mindre ifall det är så att det är ett av flera dokument som ni önskar rådgivning med. Vi arbetar alltid med fasta priser och lämnar alltid en offert innan vi tar betalt. Det innebär att ni aldrig kommer att bli överraskade. Läs mer om hur vi arbetar här, och våra övriga priser här

  Att upprätta ett testamente och därigenom få kompetent och personlig rådgivning anpassar efter dig och din situation behöver inte vara dyrt. Visserligen finns det gratismallar eller digitala tjänster som hjälper till med upprättandet av testamentet, men det kommer aldrig att kunna ta din livssituation i beaktande och ge råd som passar dig. Inte heller finns det något försäkringsskydd, något som en professionell och kompetent jurist har. 

  Arvsrätt och äktenskap

  Idag ärver makar med gemensamma barn av varandra i första hand, trots att man inte har ett testamente. Det innebär att den klassiska kärnfamiljen kan vara trygg i att kunna bo kvar i huset även när ena makan eller maken har gått bort, även om man inte har något testamente. Även då bör man upprätta ett testamente för att skydda egendomen från ens barns respektive genom enskild egendom (mer om det nedan). Har man särkullbarn, är samboende eller önskar att korrigera vem som ska få ärva är det ett testamente som måste upprättas. Det gäller även makar som inte har gemensamma barn. 

  Enskild egendom

  Utgångspunkten är att all egendom är gemensam och således ingår i bodelningen. Enskild egendom innebär den specifiserade egendomen inte ingår vid en bodelning. Det innebär att en makas enskilda egendom inte kommer att delas i lika delar med henne make. En egendom blir enskild genom ett upprättande av ett äktenskapsförord eller genom villkor i gåva eller testamente. 

  Hembesök och upprättande

  Vi på Dalajuristen hjälper till med att upprätta testamente och hjälper till med att bevittna det genom ett hembesök. Det innebär att två jurister kommer hem till er för att bevittna det. Notera att det innebär en extra kostnad baserat på tillgänglighet. Vi samarbetar med Råsunda Juristbyrå.

  Bevittna ett testamente

  För att ett testamente ska bli giltigt ska det vara bevittnat av två oberoende personer. Oberoende innebär att man inte är testamentstagare eller har släktband med testator (den vars testamente det gäller). Vittnen ska intyga identiteten på den som signerat handlingarna samt intyga att testatorn är vid sina sinnes fulla bruk. Vittnen behöver däremot inte bedöma innehållet. De har inte heller rätt att känna till testamentets innehåll. Av det skälet placerar vi ofta bevittningen på baksidan av testamentet. Det möjliggör att man som testator vågar fråga grannar och/eller vänner utan att riskera att dessa känner till intima detaljer i ens testamente. 

  Var Dalajuristen finns till förfogande