Att upprätta ett testamente

Behöver du hjälp finns vi här för dig. Vi arbetar med fast pris och flexibla processer.

Att upprätta ett testamente kan vara den viktigaste handling man upprättar. Det är enbart med hjälp av ett testamente som man kan besluta om hur man vill att ens kvarlåtenskap ska fördelas. Det finns  en del formkrav att förhålla sig till, samt en del runtomkring testamentet som man bör tänka igenom innan man upprättar ett sådan, vare sig man anlitar en jurist eller gör det själv. Testamentet regleras av ärvdabalken, som går att finna här.

Formkrav för testamenten

Testamentet ska vara:

– skriftligt
– vara egenhändigt undertecknat samt
– bevittnat av två samtidigt närvarande oberoende vittnen. 

Ett oberoende vittne är ett vittne som inte är släkt med testatorn (den som skriver testamentet). Den får inte heller vara testamentstagare (alltså få något av testamentet). Mer information om vem som får bevittna ett testamente finner du här, i vår blogg.

Få en kostnadsfri offert redan idag!

  Gemensamt testamente

  Makar eller sambor upprättar ofta ett gemensamt testamente och önskar sig att bo i orubbat bo. Den möjligheten finns dessvärre inte riktigt kvar. Istället brukar man upprätta ett gemensamt testamente med arvsrätt efter varandra. Ett gemensamt testamente är, namnet till trots, faktiskt två separata testamenten fast på ett gemensamt papper. Det man i regel brukar reglera är att parterna i första hand ärver efter varandra, och i andra hand skiftas egendomen till barnen, såväl de gemensamma som de egna. Detta brukar ofta resultera i en diskussion och tanke kring hur man vill ordna det på ett rättvist och praktiskt genomfört sätt, i synnerhet när det finns särkullsbarn som har rätt till sin laglott. Kontakta oss för att gå igen vad som kan göras i just ditt fall. 

  Laglott

  Barn, såväl biologiska som adopterade, har rätt till sin laglott. Laglotten motsvarar halva kvarlåtenskapen och ska således fördelas mellan samtliga barn. Har du exempelvis en önskan att överlåta hela din kvarlåtenskap till ett katthem, men samtidigt har två barn, kan barnen kräva ut sin laglott. Skulle bara ett av barnen kräva ut laglotten hade katthemmet således fått tre fjärdedelar av kvarlåtenskapen. Denna laglott går inte att ända genom testamentet, men går givetvis att korrigera kvarlåtenskapen genom att i förväg fördela sina tillgångar i enlighet med ens önskemål. 

  Förvaring av testamente

  Bankfack och kassaskåp är tjänster och föremål som inte är lika vanligt förekommande idag, vilket ofta leder till frågan, ”vart ska vi förvara vårt testamente?”. Testamentet är en  värdehandling och det ska man givetvis hantera med omtanke. Det är originalet som är det viktiga att hålla koll på, även om en kopia kan vara bra att ha i nödfall. Dalajuristen tillhandahåller dessvärre inte en tjänst där vi kan åta oss att förvara testamenten åt er.

  Tre tips på förvaring av testamentet

  1. Flera original

  Oftast vill man upprätta två eller tre original och placerar dem på olika ställen. Exempelvis ett exemplar bland övriga viktiga papper för bostaden eller försäkringar. 

  2. Barnen

  Ge bort något eller några original till ett eller något barn. Det ligger oftast i deras intresse att testamentet uppdagas vid din bortgång. Ett annat alternativ är att ge dem en kopia med en instruktion var originalet finns.

  3. Sprida ut dem

  Ha ett testamente i din vanliga bostad och ett exemplar i sommarbostaden eller hos något syskon. På detta sätt skyddas det mot de flesta risker som finns. Det räcker att ett exemplar av originalet dyker upp för att det ska vara gällande. 

  Vad kostar det att upprätta ett testamente hos er?

  Det är svårt att säga, men från 2 495 kronor. Det beror på vilka förutsättningar och önskemål ni har. Vi arbetar alltid med fasta priser och lämnar alltid en offert innan vi tar betalt. Det innebär att ni aldrig kommer att bli överraskade. Läs mer om hur vi arbetar här, och våra övriga priser här

  Arvsrätt och äktenskap

  Idag ärver makar med gemensamma barn av varandra i första hand. Det innebär att den klassiska kärnfamiljen kan vara trygg i att kunna bo kvar i huset även när ena makan eller maken har gått bort, även om man inte har något testamente. Även då bör man upprätta ett testamente för att skydda egendomen från ens barns respektive genom enskild egendom (mer om det nedan). Har man särkullsbarn, är samboende eller önskar att korrigera vem som ska få ärva är det ett testamente som måste upprättas. Det gäller även makar som inte har gemensamma barn. 

  Enskild egendom

  Enskild egendom innebär att det bortses från vid en bodelning. Det innebär att en makas enskilda egendom inte kommer att delas i lika delar med henne make. En egendom blir enskild genom ett upprättande av ett äktenskapsförord eller genom villkor i gåva eller testamente. 

  Hembesök och upprättande

  Vi på Dalajuristen hjälper till med att upprätta testamente och hjälper till med att bevittna det genom ett hembesök. Det innebär att två jurister kommer hem till er för att bevittna det. Notera att det innebär en extra kostnad baserat på tillgänglighet. 

  Var Dalajuristen finns till förfogande

  Stäng meny