Delad glädje är dubbel glädje

Men se till att ha ett gåvobrev!

Röd bil

Riktigt så illa är det kanske inte, men faktum är att det i många fall slarvas med gåvobrevet och villkoren i nämnda handling. 

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när man vill ge en nära släkting eller vän en gåva, och man kan göra klokt att upprätta ett gåvobrev.

Mellan makar är gåvobrev ännu viktigare då de måste registreras hos Skatteverket för att gåvan ska bli giltig.

Gåvobrev, ett krav eller bara bra att ha?

Det korta svaret är att det bara är en rekommendation. Det räcker således att du ger iväg saken eller pengarna till den tilltänkte gåvotagaren. I många fall kan det dock vara klokt att upprätta ett gåvobrev för att särskilt reglera villkoren för gåvan. Ger man exempelvis en gåva till sitt barn gör man klokt i att överväga dels arvsfrågan, dels frågan om enskild egendom. Upprättar man inget gåvobrev om särskilda villkor blir det väldigt svårt ur bevishänseende att visa på att egendomen är enskild och inte ska ses som förskott på arv.

Gåvobrev och arv

Det finns en presumtion för att alla gåvor från föräldrar till barn är att se som förskott på arv. Det innebär att ifall ett barn fått en gåva, kommer gåvans värde att räknas av mot ens framtida arv. Tanken bakom presumtionen är uppenbar, man vill se till att barnen får en jämn fördelning. Detta kan man dock ändra genom att ha ett särskilt villkor i gåvobrevet som bryter presumptionen. 

Gåva av fastighet

Ska man ge bort en fastighet finns det en del saker att tänka på vad gäller skatt och lagfart. I många fall går det att hitta denna information på internet, men att göra fel kostar alltid mer än att ta hjälp från början av oss. Det är dessutom en oerhörd trygghet att ha ett gåvobrev upprättat av en erfaren jurist som har insyn i ärendet och kan ge er rådgivning i ert enskilda fall. 

Få en kostnadsfri offert för ert gåvobrev redan idag!