Du visar för närvarande Särkullbarn och testamente – Att tänka på

Särkullbarn och testamente – Att tänka på

I dagens samhälle finns det betydligt mer och vanligare familjekonstellationer än vad det gjorde förr i tiden. Det är inte allt för sällan som det finns så kallade särkullbarn med i bilden. Att ha halvsyskon eller bonusbarn, som i den här situationen anses vara särkullbarn, är inget som hör till ovanligheten idag. En familjekonstellation med särkullbarn har otroligt många skepnader. Ibland är det en positiv konstellation och i andra fall mer negativ där alla parter inte är jättenöjda med situationen. Oavsett ens familjesituation bör man känna till vilka juridiska effekter familjer med särkullbarn har när man gifter om sig på nytt. 

 

 

Eftersom barnen från det tidigare äktenskapet eller förhållandet är ena personens arvingar har de särkullbarnen alltid rätt att få ut sitt arv efter att ens förälder gått bort. I annat fall, om man är gift och har gemensamma barn, ärver den kvarlevande maken eller makan före sina barn med fri förfoganderätt. Om det finns särkullbarn i familjen undantas dock deras del av arvet efter föräldern och särkullbarnen har rätt att kräva ut arvet med en gång. Om det finns fyra barn, varav två är från ett tidigare äktenskap, får dessa två särkullbarn ut sitt arv när deras biologiska förälder dör. De andra två barnen får invänta sitt arv tills deras andra förälder går bort. 

 

 

Precis som nämnt ovan finns det olika skepnader på sådana här familjekonstellationer. I vissa fall finns det intresse att ge samtliga barn, oaktat äktenskap, lika mycket i arv. I andra fall finns det intresse av att ge barnen i nuvarande äktenskapet mer i arv än ens särkullbarn. Det kan även finnas intresse av att ge särkullbarnen mer av arvet än ens barn i nuvarande äktenskapet. Med hjälp av testamenten går det mesta att lösa. Det som däremot inte kan lösas med ett testamente, eller något annat juridiskt dokument för den delen, är att ens barn blir arvslösa. Ens barn har alltid rätt att få ut sin laglott vilket är 50 % av ens kvarlåtenskap. Det man kan göra med hjälp av ett testamente är att variera storleken på varje barns arvslott och samtidigt säkra laglotten. Om man väljer att inte skriva ett testamente och reglera något liknande förfarande kommer allt fördelas utifrån hela kvarlåtenskapen. Är man därför intresserad av att något barn ska få mer eller mindre av sitt arv bör man upprätta ett testamente i god tid. Kom ihåg att det enkelt går att förstöra ett testamente, om det är så att man ångrar sig framöver eftersom relationen har växt – eller för den delen minskat.