Du visar för närvarande Förskott på arv – Vad gäller?

Förskott på arv – Vad gäller?

När man ger sitt barn en gåva kommer man som huvudregel att se det som förskott på arv. Det motsatta är sant, ifall man ger en gåva till någon som inte är ens bröstarvinge. Till detta finns givetvis en del undantag, såsom exempelvis gåvor i samband med jul och födelsedagar. 

Vad innebär förskott på arv?

Förskottsarv är en gåva som en bröstarvinge har fått en gåva, och som således ska räknas av mot sin arvslott. Det innebär att vid beräkning av dödsboets tillgångar tar man in den gåva som givits under den dödes livstid. Man räknar sedan av gåvan mot den andel som ska tillfalla gåvotagaren för att på så vis fördela kvarlåtenskapen mellan samtliga bröstarvingar och testamentstagare. 

Exempel

Adam gick bort under året och lämnade efter sig en dödsbo med tillgångar om 100 000 kronor. Adam hade inte något skrivet testamente. 

Adam hade två barn, Berit och Charlie. Några år innan Adams bortgång gav han bort sin bil till Berit, värd cirka 20 000 kronor. Det skrevs inget gåvobrev, utan ägarhandlingarna skrevs bara under och skickades in. Bilen är idag värderad till cirka 15 000 kronor. 

Nu är således frågan, vad gäller i detta fall, och vem ska få vad? Svaret är följande. Då det inte skrivits något gåvobrev som reglerar ifall gåvan utgör förskott på arvet eller ej, utgår man att gåvan är förskottsarv. 

Det innebär att man kommer att räkna med gåvan som om den fanns kvar i dödsboets ägor, och man använder det värde som gåvan hade vid gåvotillfället, alltså 20 000 kronor. Det innebär att dödsboets samlade tillgångar, vilka ska tas upp i bouppteckningen uppgår till 120 000 kronor. I och med att det inte finns något testamente kommer tillgångarna att fördelas lika mellan Berit och Charlie vilket innebär 60 000 kronor vardera. 

I och med att Charlie redan har fått förskott på arv motsvarande 20 000 ska hon tillskiftas ytterligare 40 000 kronor, medan Berit ska tillskiftas 60 000 kronor.

Bryta presumtionen för förskott på arv?

För att en gåva inte ska räknas som förskott på arv kan man vid gåvotillfället upprätta ett gåvobrev där man skriver ett villkor om att gåvan inte ska ses som förskott på arv.

Har man redan gett en gåva och vill göra detta i efterhand kan man i sitt testamente skriva in att man inte vill att gåvor som givits under ens livstid ska ses som förskott på arv. Notera att det inte går att göra tvärt om, det vill säga skriva i sitt testamente att en gåva som givits med villkor om att gåvan inte ska utgöra förskott på arv,  ändå ska ses som förskott på arv. 

Hjälp med upprättande av gåvobrev, testamente eller allmän rådgivning

Vi hjälper givetvis till vid upprättande av gåvobrev, testamente eller handlingar i övrigt. Vi arbetar med fasta priser och tydliga processer, något vi är säkra på är till gagn för er. 

Hör av dig till oss så återkommer vi under dagen!