Du visar för närvarande Bevara egendom som enskild – Att tänka på

Bevara egendom som enskild – Att tänka på

Det finns olika sätt för en egendom att bli enskild. Den kan antingen göras enskild genom att två makar upprättar ett äktenskapsförord där man förordar viss egendom som enskild. Egendomen kan också göras enskild genom att en utomstående tredje person genom gåva eller testamente villkorar egendomen att vara enskild för gåvotagaren eller testamentstagaren. Om det inte föreskrivs annat kan man i regel inte ändra om enskild egendom till giftorättsgods. I det fall det föreskrivs att man kan förbehålla sig rätten att ändra enskild egendom till giftorättsgods har man som maka eller make möjligheten att göra så i ett äktenskapsförord. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det bland annat att båda makarna signerar och att det registreras hos Skatteverket. 

Varför ska man ändra om enskild egendom till giftorättsgods? Det är en relativt komplicerad fråga eftersom den bara kan besvaras av vardera maka. En fördel med att ändra om enskild egendom till giftorättsgods är om man har tanke att börja sammanblanda egendomen med annat och inte längre finner ett intresse av att ha kvar egendomen som enskild. Det kan till exempel vara att man äger aktier i ett bolag som enskild egendom och ska sälja sina aktier och med pengarna från försäljningen ska man köpa sin gemensamma fastighet. Om man då inte finner ett intresse av att dela upp ditt och mitt i den nya gemensamma fastigheten kan det vara en god idé att ändra om avkastningen av aktiernas försäljning som konverterats till ett fastighetsköp till gemensamt giftorättsgods. En annan aspekt är att man av ren affektion upplever att man inte vill dela upp det i mitt och ditt utan ser gärna att ens maka eller make tar del av egendomen på samma sätt som man själv gör. Det bör dock observeras att det är skillnad på giftorättsgods och äganderätt. Om man äger en egendom äger man den fortfarande efter skilsmässa. Man måste dock, om det är giftorättsgods, köpa ut den andra för motsvarande värdet. 


Huruvida man ska bevara enskild egendom som enskild är med andra ord upp till var och en att avgöra. Det rör sig oftast om intern politiska diskussioner i ens familj och behöver oftast skötas på ett delikat sätt. I vissa fall kan det röra sig om enskild egendom förordnande i testamente där den avlidne uttrycker sin yttersta vilja att egendomen ska utgöra enskild egendom. Det innebär alltså att det är ytterligare en vilja utöver makarnas egna. Om man har möjlighet att ändra om egendomen till giftorättsgods så har man, men det kan vara värt att ha den avlidnes vilja i åtanke. Oftast finns det en anledning varför man förordar en egendom som enskild, och ibland inte alls.

Vill du ha hjälp med dina frågor och funderingar? Då finns vi på Dalajuristen till ditt förfogande! Hör av dig med hjälp av formuläret till höger så återkommer vi inom 24 timmar.