Du visar för närvarande Att tänka på vid samboskap

Att tänka på vid samboskap

Samboskap och juridik

Samboskapt är ett relativt ovanligt begrepp sett till resten av Europa och välden. Det finns dessutom särskilt reglerat i svensk lag. Vad är då ett samboskap? När är man sambo egentligen? Det är man kort sagt när man lever i äktenskapsliknande förhållande och stadigvarande i ett gemensamt boende. Samboskapet är neutralt sett till sexuell läggning, vilket innebär att såväl heterosexual som homosexuella omfattas av definitionen. 

Vad är gemensam egendom?

I likhet med äktenskapet delar sambor egendom vid en separation. Det innebär att oavsett ifall man skiljer sig eller ifall ena parten går bort måste man utröna vem som äger vilken egendom, samt vilken egendom som ägs gemensamt. Samboskapet är lite mer komplicerat än äktenskapet, då all egendom inte är gemensam och således inte ska delas. Den egendom som är gemensam i ett samboskap är den som förvärvats för gemensamt bruk. Det är således enbart den gemensamma bostaden och bohaget som omfattas av regleringen. 

Vad är inte gemensam egendom?

Allt som inte inte är bostad och bohag som är förvärvad för gemensamt bruk är således enskild egendom (det uttrycket bör dock inte riktigt användas i detta sammanhang då det innebär en del annat, men används ändå för att belysa att egendomen inte ska delas). Det innebär at även sådant som faktiskt kan vara gemensam egendom och används av båda, men inte införskaffades för gemensamt bruk, inte ska delas vid ett äktenskap. Ett exempel är ifall en man förvärvar en bostad innan denne träffar en kvinna, och kvinnan efter ett tag flyttar in i bostaden. Bostaden utgör då inte gemensam egendom och ska således inte delas vid en separation. Bil och dylikt omfattas inte då det inte är bohag. 

Vad avgör om det är gemensam egendom?

Det finns som ovan sagt tydliga läger, antingen är egendomen gemensam eller inte. Men däremellan finns givetvis en relativt omfattande gråzon som är svår att bevisa från bådas sida. Man gör därför klokt i att upprätta ett samboavtal. Samboavtalet reglerar och förtydligar vem som äger vad och hur det ska fördelas. 

Annat att tänka på

Förutom att leva i ett samboförhållande med kärlek och ömkan ska man se till att ha en rättvis uppdelning av ekonomiska resurserna. Se till att ha en öppen dialog med hur man fördelar kostnader mellan er och försök komma fram till den lösning som passar er bäst. Tänk särskilt på hur ni fördelar kostnader för saker som vid en separation enbart tillfaller ena parten. Med hjälp av exemplet ovan med kvinnan som flyttar in i mannens bostad, ska man särskilt tänka på vilka kostnader som det är rättvist att kvinnan står för gällande reparation och ombyggnation i huset då värdet faktiskt enbart tillfaller mannen. Hur vill ni exempelvis reglera förhållandet mellan er ifall ni vill byta kök eller badrum i huset? Ett alternativ är att båda äger fastigheten genom att man skriver över halva huset på den andre. Ett annat är att man upprättar ett skuldebrev som säkerhet för kvinnans investering. 

Har ni frågor ni vill ha svar på om ett samboskap? Hör av er!