Bouppteckning - Vad är det och hur gör jag?

När en nära anhörig har gått bort finns det en del praktikaliteter att tänka på, varav bouppteckningen är en av dem. Då kan det kännas tryggt att anlita en jurist som sköter den juridiska delen och ser till så att allt blir korrekt utfört så att du kan fokusera på viktigare saker. 

Dalajuristen arbetar specifikt med bouppteckningar och erbjuder alltid ett fast pris

Falun hoppbacken

Vill du ha hjälp med en bouppteckning? Hör av dig nedan så återkommer vi under dagen.

  Ta hjälp av Dalajuristen för en bouppteckning

  Vi finns med dig hela vägen från dödsfall till arvskifte. I vanliga fall hjälper vi till med att upprätta en bouppteckning, kalla & hålla i ett förrättningsmöte samt se till så att bouppteckningen blir registrerad hos Skatteverket. Vi arbetar med fasta priser och är tydliga med vad arbetet omfattar och inte omfattar.

  Vad är en bouppteckning?

  Bouppteckningen är en summering av dödsboets sammanlagda förmögenhet. Man sammanställer samtliga tillgångar och skulder för att på ett tydligt sätt kunna se vad som finns i dödsboet och vem som ska ta del av kvarlåtenskapen. Denna handling ska registreras hos Skatteverket inom fyra (4) månader från dödsfallet. 

  Den registrerade bouppteckningen är en legitimation om vem som får och kan företräda dödsboet och måste således medtas vid kontakt med banken eller dylikt. I samtliga fall måste den visas upp vid skiftande av egendom.

  Vem får upprätta en bouppteckning?

  Du som privatperson får upprätta en sådan, och till din hjälp finns exempelvis Skatteverket som tillhandahåller information, allmänna råd samt blanketter och mallar. Många väljer att anlita en jurist, antingen som förrättningsmän eller som boutredningsman. Fördelen är att man får någon erfaren och kunnig som finns med i hela processen samt ser till så att samtliga handligar blir korrekt upprättade. 

  Vad krävs för att en bouppteckning ska vara godkänd?

  Bouppteckningen har en del formella krav som måste vara uppfyllda, i synnerhet vad gäller kallelse till, och närvaro vid, förrättningsmötet. 

  Man behöver en korrekt ifylld bouppteckning och sedan ha en förrättning där man går igenom handlingen. Till förrättningsmötet ska samtliga dödsbodelägare (samt vissa andra parter, beroende på situation) vara kallade. Man måste inte närvara, men man ska i vart fall ha blivit kallad. Sedan ska två oberoende förrättningsmän signera bouppteckningen tillsammans med bouppgivaren. En av förrättningsmännen måste närvara vid förrättningen. Denna person ska vara oberonde till dödsboet men måste inte vara jurist eller advokat. Slutligen ska handlingen skickas in till Skatteverket tillammans med de bilagor som krävs. 

  Vi sammarbetar i med Råsunda Juristbyrå som även de sysslar med bouppteckningar.