Bouppteckning - ett påfrestande måste

När en nära anhörig har gått bort finns det en del praktikaliteter att tänka på, varav bouppteckningen är en av dem. Det kan vara en mycket jobbig och frustrerande situation man finner sig i, där man ska ordna med begravning och bouppteckning samtidigt som man försöker bearbeta sin sorg. Då kan det kännas tryggt att anlita en jurist som sköter den juridiska delen och ser till så att allt blir korrekt utfört så att du kan fokusera på viktigare saker.

dyster bild över vatten och skog

Vad är en bouppteckning?

Bouppteckningen är en summering av dödsboets sammanlagda förmögenhet. Man sammanställer samtliga tillgodohavanden och skulder för att på ett tydligt sätt kunna se vad som finns i dödsboet och vem som ska ta del av kvarlåtenskapen. Denna handling ska registreras hos Skatteverket inom fyra (4) månader från dödsfallet. 

Den registrerade bouppteckningen är ofta en legitimation om vem som får och kan företräda dödsboet och måste således medtas vid kontakt med banken eller dylikt. I samtliga fall måste den visas upp vid skiftande av egendom.

Vem får upprätta en bouppteckning?

Du som privatperson får upprätta en sådan, och till din hjälp finns exempelvis Skatteverket som tillhandahåller information, allmänna råd samt blanketter och mallar. Ifall det är ett relativt sett litet dödsbo utan någon större komplikation såsom exempelvis fastigheter, företag, komplicerade familjesituationer och dylikt kan det vara att rekommendera att utföra bouppteckningen själv. 

Har man däremot flera dödsbodelägare eller företag eller fastigheter i dödsboet gör man klokast i att anlita en jurist, antingen som förrättningsmän eller som boutredningsman

Vad krävs för att en bouppteckning ska vara godkänd?

Bouppteckningen har en del formella krav som måste vara uppfyllda, i synnerhet vad gäller kallelse till, och närvaro vid, förrättningsmötet. Det är alltså mötet då dödsbodelägarna ska gå igenom en färdig bouppteckning. Vid det här stadiet är alltså bouppteckningen färdigifylld och ska i praktiken gås igenom av samtliga parter innan den skickas in till skatteverket. Vid mötet ska rätt personer närvara och de ska ha blivit kallade på rätt sätt. Vidare ska två oberoende förrättningsmän hålla i sammanträdet och skriva under handlingarna tillsammans med bouppgivaren

Det är i regel i egenskap av förrättningsmän som vi från Dalajuristen bistår med vår hjälp. Det innebär att vi tills mötet har sett till att kallelser har skickats till rätt personer i rätt tid, att handlingarna är klara vid mötet samt att handlingarna skickas till skatteverket för registrering i rättan tid. 

Vill du ha hjälp med en bouppteckning? Hör av dig nedan så återkommer vi under dagen.