Arvskifte

Vad är det och hur upprättar jag ett sådant avtal?

Ett arvskiftesavtal är ofta det sista man gör i ett dödsbo efter att bodelning och bouppteckning har registrerats hos Skatteverket.  Vid arvskifte återstår är således att skifta, det vill säga fördela, den avlidens tillgångar. Det gör man genom att upprätta ett arvskiftesavtal, något som skrivs under av samtliga parter och sedan används hos exempelvis banken för att ta över ägande av fastigheter eller bostadsrätter och överföra pengar till arvingarnas konton.

Röd stuga i Dalarna

När i tiden händer detta?

En bouppteckning kan i regel ta mellan en till tre månader att upprätta och registrera. I praktiken kan man således skifta arvet så fort bouppteckningen är avklarad, även om det sällan går att göra. Det handlar ofta om att man har fastigheter eller lägenheter som ska säljas eller fördelas mellan efterlevande parter. Denna egendom kan vara komplicerad att klyva eller skifta, varför man ofta väljer att sälja och sedan skifta på försäljningssumman. Samtliga steg i processen kan ta olika lång tid, varför det är vansklig att ge en uppskattad tid för processen. I regel brukar vi upprätta ett arvskiftesavtal i samband med bouppteckningen, men får sedan göra mindre korrigeringar i arvskiftesavtalet när det väl ska träda i kraft.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Det är dessvärre inte en ovanlig situation att dödsbodelägarna inte riktigt kommer överens med varandra. Det man kan göra om man verkligen inte kommer någonvart i förhandlingarna är att gå till rätten och be dem att utse en skiftesman. Tingsrätten utser då någon som har till uppgift att skifta boet. Dennes primära uppgift är att medla mellan parterna och få dem att komma överens, man kan, ifall någon sådan överenskommelse ej kan nås, tvångsvis skifta boet. 

Hur ska ett arvskiftesavtal se ut?

Det finns, till skillnad från exempelvis en bouppteckning, inte jättemånga specifika krav på hur ett arvskiftesavtal ska utformas och se ut. Det finns således stort utrymme att utforma det efter egna önskemål och det finns en uppsjö med mallar på internet att ta hjälp av. Med det sagt, rekommenderar vi givetvis att höra med en jurist vid utformningen av ett sådant avtal så att det blir korrekt utfört. Vi rekommenderar att samtlig korrespondens gällande ett arvskifte ska ske skriftligt, förslagsvis genom e-post.

Litet skifte utan några egentliga tillgångar

Vid ett litet skifte, alltså då det inte finns några större tillhörigheter, och lejonparten av dessa är i kontanter eller likvida bankmedel, kan man i många fall sköta arvskiftet själv för att inte behöva betala för juridisk rådgivning. Ett alternativ är att nyttja den gratisrådgivning som erbjuds i de flesta kommuners bibliotek på veckovis basis eller ringa skatteverket som är mycket behjälpliga med allmänna och korta råd. Behövs mer rådgivning är ni varmt välkomna att höra av er. Vi kommer givetvis inte att fakturera något innan vi kommit överens om det.

Stort skifte med flera företag och fastigheter

Ifall den bortgångne har stora tillhörigheter i form av fastigheter och/eller företag finns det en hel del mer att tänka på. Man ska exempelvis avyttra tillgångarna samtidigt som man fortsätter driften av verksamheten för att inte förlora avtal eller dylikt. Det man kan göra för att inte behöva vänta i flera år på sitt arv är att man kan göra ett partiellt skifte, det vill säga skifta en del av egendomen. I dessa fall bör man verkligen ta hjälp av en jurist. 

Vill ni ha hjälp med ert arvskifte? Hör av er här!