Skilsmässa

- Juridisk rådgivning till fast pris och kostnadsfri utvärdering

Sjö och skog

Skilsmässan kan vara det absolut jobbigaste man kan gå igenom. Man försöker klara av en vardag med arbete och ansvar, samtidigt som hela huvudet fokuserar på relationen med den som någonstans fortfarande är en kär och ens egna framtid utan denne. 

I samband med en skilsmässa finns det en hel del juridiska handlingar att hantera. Den mest uppenbara är bodelningen som måste göras vid en äktenskapsskillnad. Utöver det finns givetvis frågor om vårdnad och medling i övrigt.

Hur går en äktenskapsskillnad till?

Rent praktiskt skickar man in handlingarna till tingsrätten, där man begär om äktenskapsskillnad. Processen kan se lite olika ut, beroende på ifall man har gemensamma barn eller inte, ifall man levt tillsammans senaste 24 månaderna eller ifall ni är överens. För fullständig information kring tingsrättens handläggning finns mycket pedagogisk information att finna här

Vad gäller bodelningen beror det på ifall det rör sig om ett äktenskap eller samboskap. I detta avseende utgår vi från att det är ett äktenskap. Då är det dagen då tingsrätten mottog handlingarna om äktenskapsskillnaden som är den intressanta för att kunna utröna vilken egendom som ska delas. Huvudregeln i ett äktenskap är att all egendom är gemensamt ifall inget annat sagts (genom exempelvis äktenskapsförord, testamente eller gåva). 

Ifall ni är överens om hur ni vill fördela er gemensamma egendom får ni givetvis fördela den på ett sätt som inte är helt lika. Å andra sidan, ifall en part begär det ska bodelning ske och kommer då innebära att all egendom delas lika (med undantag för enskild egendom, se ovan). Kommer ni inte överens kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare. 

Vad kan Dalajursiten bistå med?

Vi åtar oss att sköta hela den juridiska situationen vid en separation. Det innebär primärt att vi upprättar bodelningshandlingar och medlar mellan parter för att på så vis åstadkomma en rättvis och bra överenskommelse mellan er så att samtliga är nöjda, eller i vart fall inte allt för missnöjda (vilket tenderar att vara det vanligaste utfallet). Detta gör vi mot en fast avgift som du kan läsa mer om här. Vi kommer naturligtvis att ge er en kostnadsfri utvärdering av ert fall och vad vi kan hjälpa till med i just ert fall. 

Kontakta oss här, så återkommer vi under dagen.