Skuldebrev

– Vad är det och hur skriver man ett?

Skuldebrevet är en urgammal handling som visar på att det föreligger ett skuldförhållande mellan å ena sidan en borgenär (den som lånat ut) och å andra sidan en gäldenär (den som tagit lånet). Denna handling har många olika namn, revers, IOU eller skuldförbindelse. I rättslig mening är det dock frågan om ett skuldebrev

skuldebrev har en uppsjö av olika användningsområden och det finns en del att tänka på när man utformar ett.

äldre par i röd bil

Vad är ett skuldebrev?

Det vanligaste exemplet är när Adam lånar ut 100 kronor till Bertil, mot att Bertil skriver under på ett skuldebrev där han åtar sig att återbetala skulden om 60 dagar med en årsränta om 5 %. Det ger således Adam ett mycket starkt bevisläge ifall Bertil inte skulle betala tillbaka, eller bara återbetala kapitalbeloppet och inte någon ränta. Samtidigt ger det en trygghet för Bertil som känner till villkoren i förväg och inte behöver betala mer än vad de kommit överens om och inte heller tidigare än 60 dagar. 

Vilka begränsningar finns det?

Egentligen finns det inga riktiga begränsningar för hur ett skuldebrev får utformas utan det är istället upp till parterna själva att komma överens om villkoren för skuldebrevet. Det gäller såväl vilket belopp det rör sig om, vilken ränta (om det över huvud taget ska röra sig om någon ränta) som ska erläggas, när och hur återbetalning ska ske samt övriga villkor för lånet. Uppenbart oskäliga villkor kan dock jämkas, det vill sägas bortses från eller sättas ned. Det sker dock sällan och enbart i situationer då det uppenbart är oskäliga villkor. Det räcker således inte med en lite för hög ränta, då principen om att ingångna avtal ska hållas väger tungt. 

Hur används skuldebrev?

Även i detta avseende finns det stort utrymme att vara kreativ. Skuldebrevet kan användas i många situationer, allt från enklare lån till fall då sambor vill reglera deras ekonomiska förehavanden, särskilt vad gäller investeringar i deras gemensamma bostad som enbart ägs av en av parterna. Notera att situationer då makar och sambor upprättar skuldebrev även ska upprätta samboavtal och äktenskapsförord för att säkra värdet på skuldebrevet. 

Övrigt om skuldebrev

Det krävs inte ett skuldebrev för att visa på att det föreligger en skuld, utan det finns ofta andra sätt att visa på ett befintligt skuldförhållande mellan två parter. Med det sagt gör man klokast i att reglera detta i ett särskilt avtal för att på så vis vara på den säkra sidan. Vidare kan man alltid upprätta ett skuldebrev efter det att skuldförhållandet ingåtts. 

Vill du ha hjälp att upprätta ett skuldebrev? Hör av dig här!