Samäganderättsavtal

- För ett tryggt och säkert gemensamt ägande

Ett samäganderättsavtal brukar upprättas när vänner eller släktingar ska reglera skötsel och förvaltningen av ett hus (vanligtvis ett ärvt semesterhus) eller då man exempelvis köpt en veteranbil som ett gemensamt projekt. Man vill då vara säker på att villkoren är tydliga mellan parterna, i synnerhet vad gäller finansieringen av drift och underhåll, men även vad gäller nyttjanderätten. 

Vi på Dalajursiten åtar oss att upprätta samäganderättsavtal till fast pris

Timmerstuga Dalarna

Vad krävs av ett samäganderättsavtal för att det ska vara gällande?

Egentligen ingenting. Rent krasst är det ni muntligen kommit överens om gällande och förpliktigar respektive delägare att prestera i enlighet med den överenskommelsen. Problemet är givetvis att det är svårt att bevisa vad som faktiskt sagts och inte sagts. Därför kan man exempelvis spela in ett samtal där man konstaterar vardera parts förpliktelser. Vi rekommenderar givetvis inte att man gör så, utan att man istället upprättar ett skriftligt avtal som samtliga parter signerar. Men med det sagt finns det alltså inte några formkrav för att ett avtal ska vara gällande. 

Vad kan regleras i samäganderättsavtalet?

Allt. Men handlingen bör primärt ta sikte på att reglera kostnaden för den löpande driften och underhållet av fastigheten. Man kan givetvis även reglera vem som ska ta hand om posten, vem som ska klippa gräset och vem som ska skotta snö, men dessa förpliktelser kan man inte ta till rätten eller kronofogden och utkräva kompensation för. Det kan man däremot göra ifall en av parterna i avtalet inte betalar i enlighet med avtalet. 

Inte heller tar avtalet primärt syfte på att reglera ägarandelen eller på så sätt skydda det vid eventuell separation eller skilsmässa, varför en part i ett samäganderättsavtal bör skriva ett äktenskapsförord eller samboavtal ifall denne är gift eller sambo. 

Vill ni ha hjälp med att upprätta ert samäganderättsavtal? Fyll i det här nedan så återkommer vi under dagen.