Du visar för närvarande Köpa fritidshus med syskon – Vad gäller

Köpa fritidshus med syskon – Vad gäller

Att äga en fastighet såsom fritidshus tillsammans kan vara en utmaning. Det kan oftast bli svårare än vad man tror att hålla sams. Till en början kan det låta som en bra och trevlig investering och man har växt upp tillsammans så man vet vad den andre går för. Misstro oss inte, naturligtvis finns det solskensfall där allt går bra men det utgör ofta en risk till missnöje att inte ha diskuterat hur man ska äga och förvalta egendomen tillsammans. Det finns en lag i Sverige som reglerar hur man ska samsas när man äger något tillsammans, vilket även gäller för fastigheter. Samäganderättslagen återger samtliga ägare ska vara överens om förändringar. Vad som ingår som förändringar är även ett så stort beslut som att sälja fastigheten. Man behöver med andra ord samtliga ägares samtycke för att kunna sälja av fastigheten. Ett genomgående tema är att man behöver samtycke för att åtgärda och förändra i princip det mesta, stort som smått. Det finns dock en möjlighet att frångå lagen med hjälp av samäganderättsavtal. 

 

Är det nödvändigt att ha samägandeavtal? Ett samäganderättsavtal kan innehålla olika saker och har egentligen ingen bestämd form. Muntligt avtal är också bindande men är av naturliga skäl svårare att bevisa. Samäganderättsavtalet kan innehålla hur man ska förvalta fastigheten, hur ekonomin ska skötas, vad man behöver samtycke till och så vidare. Att upprätta ett samäganderättsavtal är inte bara bra utifrån ett juridiskt perspektiv utan även för relationen mellan ens samägande partners. Det är väldigt bekvämt att ha ett skriftligt papper i förväg att hänvisa till och alla vet därför vad det är som gäller i ens samägande. Det är med andra ord en bra och billig försäkring som minimerar risken för osämja när man behöver eller vill förändra något i ens fastighet. 

 

Som svar på den tidigare ställda frågan är svaret nej, det är inte nödvändigt med samägandeavtal. I praktiken kan man såklart förlita sig på lagen och eller komma överens om saker löpande. För oss jurister är det dock mycket som tar emot att inte upprätta ett samäganderättsavtal innan eller under ens tid som samägande partners eftersom det är en billig och enkel försäkring att undvika osämja i ens samägande. Det är mycket bättre att i förväg bestämma hur man ska ta hand om fastigheten och därefter kunna njuta av ens fritidshus i lugn och ro utan att vara bekymrad över olika frågor med efterföljande konsekvenser. Njut av fritidshuset och gör upp skriftligt hur ni har tänkt att sköta och ta hand om er fastighet!