Du visar för närvarande Testamentsexekutor – Vad är det?

Testamentsexekutor – Vad är det?

En testamentsexekutor är någon som är vald redan i testamentet att sköta förvaltningen, bouppteckningen och skiftet av ett dödsbo. Det ger således en möjlighet att själv välja vem som ska sköta detta åt en, vid ens framtida död. Det innebär exempelvis att man kan välja släkting eller oberoende jurist som man kan lita på och som kan tänkas göra ett gott jobb. Det innebär även att man minskar bördan för efterlevande att tänka på att välja ut någon som kan sköta detta åt dem.

Skillnaden mellan en testamentsexekutor och en boutredningsman är att den förstnämnde har rätt att sälja fast egendom. 

Vad är nackdelen med en sådan?

Institutet med en testamentsexekutor har inga egentliga nackdelar då det ger individen frihet att själv bestämma vem som ska få sköta dödsboets förvaltning och skiftning. 

Problemet är dock jurist- och advokatbyråer som ofta passar på att skriva in sig själva som testamentsexekutor i de testamenten de upprättar, utan att egentligen informera om vad det innebär för den enskilde. Dessutom är det inte ovanligt att man ”fular sig” och erbjuder ett bättre pris för den enskilde att upprätta testamentet ifall man skriver in byrån som testamentsexekutor. 

Ur byråns håll är det givetvis en smart och bra affärsmöjlighet då man garanterar sig arbete längre fram. Även ur den enskildes sida är det antagligen inte en allt för dålig idé. Juristen som kommer ta hand om dödsboet är mest troligt mycket kompetent och kommer mest troligt att agera lojalt och korrekt, men problemet är att det kan innebära stora kostnader för dödsboet, som man kanske inte måste ha. Genom ett förordnande om testamentsexekutor förlorar dödsbodelägarna i realiteten möjligheten att välja jurist inte bara efter kompetens, utan även pris. I många fall kanske man inte ens behöver få hjälp av en jurist utan kan sköta bouppteckning och arvskifte själv. Det är inte ovanligt att en jurist kan debitera uppemot 20 000 kronor för att sköta arbetet som testamentsexekutor. 

Detta är något vi på Dalajuristen inte gillar, och vill därför vara tydliga med våra villkor, priser och arbetsmodeller. Vi kommer således aldrig att villkora våra testamenten med klausuler om testamentsexekutor. Inte heller kommer vi att ha ett billigare pris ifall vi får debitera mycket mer när ni sedan går bort.

Om mitt testamente har ett sådant villkor, vad kan jag göra då?

Ifall resterande testamente har det innehåll du vill ha, kan du i helt sonika skriva om testamentet helt själv, alltså kopiera testamentet ord för ord och enbart utelämna villkoret om testamentsexekutor. Se sedan till att skriva under och får det bevittnat av två oberoende vittnen i enlighet med de krav som ställs på testamenten.

Ifall testamentet inte har den utformning du önskar, kan vi på dalajuristen givetvis hjälpa till. Hör av dig till oss här nedan, så berättar vi mer! 

Kan ni vara testamentsexekutor?

Det kan vi givetvis vara! Vi åtar oss gärna dessa uppdrag, men kommer vara tydliga med vad vi i så fall kommer att debitera när det väl är dags. 

För en kostnadsfri offert från Dalajuristen kan ni fylla i formuläret nedan, så återkommer vi under dagen!