mamma med dotter på grusväg

Familjerätt från Dalajuristen

Vi erbjuder samtliga tjänster inom den ekonomiska familjerätten och är mycket erfarna av att upprätta skräddarsydda lösningar som passar just dig och dina behov. Det innebär att vi till skillnad från andra byråer inte bara använder en mall utan formar handlingarna efter dig och dina önskningar. Du kan läsa mer om hur vi arbetar här.

Arvskifte

Arvskiftet utförs när bouppteckningen är registrerad hos skatteverket. Vi hjälper till att upprätta arvskiftesavtal, ofta i kombination med att vi sköter bouppteckningen.

Bodelning

Bodelning sker vid separation, men även då en maka eller make har gått bort. Då ska en bodelning ske för att veta vem som äger vad. 

Bouppteckning

Bouppteckningen ska registreras av Skatteverket. Det finns en del formalia som ska stämma och det är viktigt att det utförs korrekt. 

Framtidsfullmakt

En relativt ny form av fullmakter som ger en möjlighet att i förväg utse en eller flera personer som ska handla å sina vägnar. Ger förutsägbarhet och trygghet för samtliga. 

Gåvobrev

Vid gåva finns den ofta en del att tänka på, exempelvis effekten för arvet, enskild egendom samt villkor.

Samboavtal

Samboavtal reglerar samboegendomen. Det finns en del att tänka på då det i många fall skiljer sig från äktenskapet. 

Samäganderättsavtal

Vid samägande av lös och fast egendom kan en hel del frågor infinna sig som kan behöva redas ut. Vi hjälper till med regleringen. 

Skilsmässa

Vid en skilsmässa finns det många tankar som far omkring i huvudet, och det blir sällan bättre av att behöva dela upp egendomen. Med tydliga handlingar blir det i vart fall lite enklare.

Skuldebrev

För att skulden ska bli reglerad på rätt sätt finns det en del att tänka på, exempelvis vad som händer vid bortgång eller om man vill betala i förväg.

Testamente

Testamente kan mycket väl vara de absolut viktigaste handlingen att ha ordnat. Det är mycket dumt att skjuta upp på det tills det är försent. 

Äktenskapsförord

Det är mycket vanligt att man älskar varandra, men man kommer in med olika ekonomiska förutsättningar, vilket man särskilt vill reglera för samtliga parters trygghet.

Våra priser

Vi konkurrerar med smidighet, erfarenhet och personliga lösningar. 

Om detta mot förmodan inte skulle vara tillräckligt är vi dessutom mycket prisvärda. 

Hör gärna av dig vid frågor, eller om du vill ha hjälp med något av ovanstående!