Bodelning

Vid skilsmässa, dödsfall, samboskap och under fortsatt äktenskap

Bodelning är något som kan upprättas vid flera olika tillfällen och det är högst troligt att de flesta kommer att utföra en sådan, antingen åt sig själv eller åt en nära anhörig genom ett dödsbo. Tanken med en bodelning är att utröna vem i ett förhållande som äger vad. Det kan exempelvis ske vid en skilsmässa mellan sambor eller makar, men även vid någons bortgång eller ifall makar, som alltjämt vill fortsätta vara gifta, vill omfördela egendomen dem emellan. 

Måste man göra en bodelning?

Det beror på i vilken situation du är i. I ett äktenskap ska en bodelning alltid göras, i ett samboförhållande behövs det bara göras ifall någon av parterna begär det. 

Måste man anlita en jurist vid bodelning?

Nej, det måste man inte göra. Det gäller i synnerhet ifall man är överens och kan komma överens om vem som äger vad. Då kan man med fördel sätta sig med en gratis-mall från nätet och använda den som stöd vid upprättandet. På så vis sparar ni både pengar och slipper bråka genom ombud. Skulle ni däremot inte vara överens kan ni (gemensamt eller enskilt) ansöka om att få en bodelningsförrättare utsedd av tingsrätten.

Vad är det som ska fördelas?

Det beror på vilken samlevnadsform man har. Vid ett samboskap ska man enbart dela på det som förvärvats för gemensamt bruk och som utgör bostad och bohag. I ett äktenskap ska allt som inte är enskild egendom delas. Vill man vara proaktiv och se till att inte dela viss egendom vid en skilsmässa ska man upprätta ett äktenskapsförord varigenom man reglerar vilken egendom som är att se som enskild. I ett samboförhållande reglerar man det med ett samboavtal

Vad kan Dalajuristen.se bistå med?

Vi finns här som rådgivare och medlare vid en bodelning men även för att verka proaktiva och reglera frågor i förväg. Vi bistår med hjälp vid upprättandet av avtalet er emellan så att det blir korrekt utfört. Vi arbetar med bodelningar av samtliga slag, det vill säga vid skilsmässor, separationer, dödsfall och bodelningar under befintligt äktenskap.

Kom i kontakt med oss genom att fylla i formuläret nedan!

    Stäng meny