Du visar för närvarande Hembesök av jurist

Hembesök av jurist

Vill du ha hembesök av en jurist? De vanligaste anledningarna våra kunder uppger för att man vill ha hembesök av en jurist är för att man vill ha den personliga kontakten. Från vår sida är det helt förståeligt och egentligen väldigt trevligt eftersom även vi får ett mer personligt arbete istället för att enbart sitta vid kontoret dagarna långa. Vi rekommenderar dock ändå att man i vissa fall överväger hur värt för kunden det egentligen är med ett hembesök, kanske särskilt om man som jurist är etablerad i till exempel Falun och får en förfrågan om hembesök i Älvdalen. Ju längre avståndet är desto större kan kostnaderna bli för den enskilda kunden. 

 

Många av ärendena jurister sysslar med kan skötas utan hembesök och enbart per telefon eller mail. Det må låta tråkigt och opersonligt, och det är det kanske ibland också. Det är dock en väldigt bra besparing för kunden utifrån ett rent ekonomiskt perspektiv. Naturligtvis bör inte allt skötas digitalt, vilket inte heller är vår ambition. Även om man kan sköta till exempel en bouppteckning på distans kan det kännas skönt med hembesök av jurist i sådana fall eftersom det kan uppstå många frågor och tankar när någon gått bort. Å andra sidan, kan det vara tvärtom. Man kanske inte alls är lika intresserad av att ha utomstående människor i sitt hem när någon har gått bort och önskar gärna att det sköts på distans. Det är en avvägning man själv får göra som kund. Ett annat exempel som däremot är väldigt smidigt att sköta digitalt är gåvobrev. Att upprätta ett gåvobrev innebär, oftast, att man behöver sända över information till juristen. Informationen kan då med fördel skickas digitalt eftersom handlingarna idag upprättas digitalt. 

 

Bör man anlita en jurist digitalt? Absolut, säger vi! Det kommer troligtvis spara dig pengar och tid eftersom mycket kan lösas med ett telefonsamtal och mailkontakt. Vi tror dock inte att allt kommer skötas digitalt i framtiden. Ett hembesök är något särskilt och kan i vissa situationer behövas. Om du är intresserad av ett hembesök eller kanske inte kan bestämma dig hur du vill göra rekommenderar vi att man hör med juristen i fråga vad hembesöktet hade inneburit i ditt fall. Båda alternativen är bra och inte nödvändigtvis bättre än det andra – du som kund har möjligheten att välja vad du prioriterar när du anlitar en jurist.