Du visar för närvarande Fallgropar vid gåvobrev

Fallgropar vid gåvobrev

En vanlig fråga som vid första anblick känns underlig att ställa är när en gåva inte längre är en gåva? Vem och vad är det som avgör vad som är en gåva och inte? Till att börja med bör det konstateras att det beror på vad för egendom man har för avsikt att ge bort. Man brukar tala om fast egendom och lös egendom. Fast egendom är till exempel fastigheter medan lös egendom är lösa ting så som bilar, aktier, möbler och så vidare. 

 

Det första och viktigaste att komma ihåg vad det gäller gåva av fastighet är att det finns formkrav, vilket innebär att båda parterna måste signera på ett fysiskt dokument att gåvan fullbordats. Det kommer dessutom krävas ett fysiskt signerat och bevittnat dokument för att kunna söka lagfart hos Lantmäteriet. Med andra ord kan man inte ge bort en fastighet muntligt. Något som inte är särskilt ovanligt är att man vid övertagandet av fastigheten även tar över lån på fastigheten. Om man tar över lån på fastigheten ses det som en gåva mot vederlag, vilket konstigt nog fortfarande är en gåva trots vederlag. Vad som är viktigt att ha i åtanke då är att om vederlaget överstiger fastighetens taxeringsvärde klassas gåvan skattemässigt som ett köp och stämpelskatt ska betalas till Lantmäteriet. 

 

Vad det gäller lös egendom är det väldigt vanligt att man till exempel vill ge bort en antik möbel av visst värde till någon i ens närhet. I vissa fall blandar man dock ihop vad som gäller när man utfärdar gåvobrev i relation till vad som händer när man testamenterar bort något och egendomen tillfaller den nya ägaren när man gått bort. När man utfärdar ett gåvobrev krävs det att det sker tradition på en gång. Vad betyder tradition? Det betyder att man rent faktiskt flyttar egendomen från gåvogivaren till gåvotagaren. Om inte tradition skett har gåvan inte gått igenom rent juridiskt. Med andra ord kan man inte ge bort sin antika möbel till någon och vänta med att faktiskt flytta över egendomen förrän man känner sig klar med den. 

 

Utöver dessa exempel finns det en mängd fallgropar man kan råka ut för när man upprättar gåvobrev. Allt är beroende på situation till situation eftersom det finns olika regleringar beroende på vad det är för egendom. Att använda sig av gratis gåvobrevsmall på internet är i de flesta fallen inte att rekommendera eftersom de inte är situationsanpassade utan är mer allmänt hållna. I det fall gåvobrev inte upprättas korrekt löper det risk för framtida konflikter och arvstvister.