Du visar för närvarande Adoptivbarn och arv?

Adoptivbarn och arv?

Idag är det långt ifrån ovanligt att man adopterar barn, vilket innebär att det kan innebära vissa frågeställningar när någon går bort och arv ska fördelas. 

Arvsrätt mellan adoptivbarn och adoptivföräldrar

När ett barn blir adopterat av förälder eller föräldrar likställs alltså det barnet med ens biologiska barn helt utan utskillnad. Det spelar ingen roll hur länge barnet varit adoptera, varför det varit det eller ifall adoptivbarnen haft kontakt med föräldrarna senaste åren. Ett adoptivbarn är helt och hållet likställt med ett biologiskt barn och har således samma rätt till sin laglott. Det gäller även ifall man skriver in ”mina barn” eller dylikt i testamentet.

Vill man särskilja detta på något viss i ett testamente gör man bäst i att undvika generiska termer såsom ”mina barn” eller ens ”biologiska barn”, utan man bör istället använda sig av namn och personnummer. 

Adoptivbarn och de biologiska föräldrarna

I samband med att ett barn blir adopterat av en annan förälder klipps det juridiska bandet med de biologiska föräldrarna. Det innebär att det inte finns något utrymme för att kräva ut sin laglott från sina biologiska föräldrar ifall man blivit adopterad av andra föräldrar. Det finns givetvis en möjlighet att få arv genom ett testamente. Även i dessa fall rekommenderar vi att man specificerar arvtagaren med namn och personnummer. 

Få hjälp med att upprätta testamente eller i övrigt få svar på frågor, se här!