Du visar för närvarande Framtidfullmaktens gränser – Vad gäller?

Framtidfullmaktens gränser – Vad gäller?

Från och med år 2017 gäller en ny lag som reglerar framtidsfullmakt. Det är med andra ord ett relativt nytt familjejuridiskt fenomen som syftar till att man som fullmaktsgivare i förväg ska ha möjligheten att välja vem man vill ha som fullmaktshavare när man inte längre klarar av att sköta sina angelägenheter. Du kan alltså själv bestämma vem som ska ta hand om dina angelägenheter när du i framtiden inte klarar det själv. En naturlig fråga som uppstår är “när börjar framtidsfullmakten att gälla”? Hela syftet med en framtidsfullmakt är att det är oklart vilket datum den ska börja gälla. Framtidsfullmakten börjar gälla någon gång i framtiden och på obestämt datum. Syftet är att fullmakten ska börja gälla när fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Det blir med andra ord upp till fullmaktshavaren att avgöra när det ska ske. 

Vad som är “personens angelägenheter” är dock ett väldigt vitt begrepp. Det uppstår därför ofta frågor kring vilka gränser framtidsfullmakten har. Vad är det egentligen för angelägenheter som innefattar en framtidsfullmakt? Enligt lagen från 2017 innebär fullmakten att fullmaktshavaren får företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Fullmakten får enligt lagen omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska då bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter med en lojalitets- och samrådsplikt.

Fullmaktsgivaren väljer själv hur specifik denne vill vara med vilka typer av angelägenheter fullmakten ska omfatta. Med det sagt är det dock olämpligt att vara allt för vag i sina beskrivningar eftersom det kan riskera att exkludera vissa angelägenheter. Vad det exempelvis kan handla om är att en person anses tappat förmågan att göra något, inte längre förstår relevant information, inte längre kan överväga handlingsalternativ eller förstå konsekvenserna och därefter fatta beslut. För att det ska omfattas krävs det dock att angelägenheterna omfattas av framtidsfullmaktens skrivelse. Med det sagt finns det vissa gränser för vad en framtidsfullmakt kan omfatta, även om det är en relativt flexibel fullmakt som ska omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fördelen med systemet är att man som privatperson får möjligheten att bestämma vem som ska hjälpa en när ens egna förmåga börjar svikta. Fenomenet framtidsfullmakt är verkligen en utvecklad och stor trygghet för oss individer i vårt samhälle.

För en kostnadsfri offert från Dalajuristen kan ni fylla i formuläret nedan, så återkommer vi under dagen!