Du visar för närvarande Testamente – Kort varsel

Testamente – Kort varsel

Det är inte allt för ovanligt att ju äldre man blir desto mer benägen blir man att se över sina juridiska angelägenheter inför ens bortgång. Det vanligaste är att man tänker att det inte behövs för tillfället eller att man inte ens reflekterat kring hur tillgångarna ska fördelas när man avlider – man är ju så ung och ska inte dö än! Det finns säkerligen någon naturlig förklaring på varför människan inte reflekterar kring praktigheter efter döden innan man kommer till åren. Det finns dock en sak som är säker i detta liv, och det är att man ska dö. Hur hårt det än må låta. Det man inte vet med säkerhet är när man ska dö. Inom vår bransch är det inte allt för ovanligt att personer hör av sig efter att man fått en dödlig sjukdom eller kanske till och med ligger på dödsbädden. Det uppstår inte allt för sällan frågor om man då med så kort varsel kan upprätta ett testamente. 

 

Att upprätta ett testamente innebär bland annat formkrav och bevittning. Det ska med andra ord finnas nedskrivet och vara bevittnat av två utomstående personer. Dessvärre fungerar det inte att återberätta för någon muntligen hur man vill att ens tillgångar ska fördelas när man väl avlider. Med andra ord är det strikta krav på hur testamentet ska upprättas för att det ska vara giltigt. Med det sagt spelar det egentligen ingen roll hur pass sent det blir påkommet för upprättningen så länge formkraven är uppfyllda. Eftersom testamenten är giltiga från och med att det signerats och bevittnats behöver man inte heller invänta någon handläggningstid från myndigheter. 

 

I vissa situationer kan det vara så att det inte är möjligt för personen att upprätta ett skriftligt testamente i enlighet med formkraven, kan man då upprätta ett muntligt testamente? Det enkla svaret är ja, det kan man i enlighet med reglerna om nödtestamente. Vad är skillnaden från ett nödtestamente och ett vanligt testamente? Ett nödtestamente kan bara upprättas när testatorn inte har möjlighet att upprätta ett vanligt testamente i enlighet med dess formkrav. Det krävs antingen att man har två vittnen som bevittnar detta eller att man skriftligen skriver ner sin vilja och signerar det själv. För att ett sådant nödtestamente ska vara giltigt krävs det dock, i enlighet med dess namn, att personen är i ett nödfall. Det kan till exempel vara att personen är akut dödssjuk alternativt att personen hamnat i en annan nödsituation. Det kan till exempel röra sig om att man är på vandring i snöstorm och går vilse utan att man packat nödproviant eller liknande. Har man då med sig papper och penna kan man skriva ned sin vilja som ett nödtestamente i det fall man inte lyckas ta sig hem igen och avlider. Nödtestamentet är dock inte bestående i all tid om man lyckas ta sig hem men inte river sönder det.