Skuldebrev mellan makar

När man gifta delar man väl på allt? Eller äger allt tillsammans? Eller betalar allt tillsammans? Konstanta frågor som uppstår hos personer både innan, under och efter äktenskap. Som utgångspunkt är det mer eller mindre sant, men inte alltid. Det finns många makar som fortfarande har mycket självständighet i både ägande, ekonomin och fritiden. Vissa makar väljer att köra på hälften hälften, andra lite till och från och andra helt självständigt. Med hjälp av olika juridiska handlingar kan man dessutom säkra sina egendomar och tillgångar i det fall det skulle bli en bodelning på grund av skilsmässa eller bortgång. I det här fallet är det ett äktenskapsförord man upprättar innan eller under sitt giftermål. 

 

Ett vanligt förekommande problem som kan uppstå, kanske framförallt i giftermål där man tänkt dela hälften hälften, är att man köper in sig i något hos den andre. Det kan till exempel röra sig om att man köper in sig i ens gemensamma bostadshus som den ena maken ägde sedan tidigare. Där och då tänker man att det enklaste sättet för situationen är att upprätta ett skuldebrev mellan varandra och gör därför det. Vad många inte vet är att den maken som mottar skuldebrevet, alltså som blir lovad summan pengar, äger den tillgången som giftorättsgods som huvudregel. Det innebär att om det finns ett skuldebrev vid en bodelning som är giftorättsgods kommer båda makarna dela på värdet av det skuldebrevet. Som ni förstår var det kanske inte det man hade tänkt när man från början utfärdade den enkla handlingen under äktenskapet. Det är med andra ord väldigt viktigt att man upprättar ett äktenskapsförord när man utfärdar skuldebrev mellan makar eftersom det annars kan riskeras delas på hälften av dess värde. 

 

Problemet kan normalt sett uppstå när båda makarna ska gå in med kontantinsats till sitt gemensamma boende. Den ena maken har kanske mer pengar än den andra och kommer därför lägga in majoriteten av sina pengar till kontantinsatsen. Eftersom man vill dela allt på hälften väljer man därför att upprätta ett skuldebrev för att den andra ska bli kompenserad för det man lagt ut. Efter ett tag kanske paret skiljer sig och då vill naturligtvis maken som la ut med pengar införliva skuldebrevet och samla in skulden. Om man då inte upprättat ett äktenskapsförord kan det blir en tråkig historia för den maken som lånade ut pengar, eftersom tillgången räknas som giftorättsgods i äktenskapet. 

Alltid fast pris och personlig service - Anlita Dalajuristen för ditt testamente

Vi är alltid tydliga med vilka priser vi tar för våra arbeten. Det ger dig en möjlighet att jämföra oss med andra jurister men även för att vi är helt öppna med vår prissättning. För det fasta priset kommer vi att upprätta ett personligt testamente som är i enlighet med dina önskemål. Vår arbetsmodell kan du läsa mer om här