Äktenskapsförord

- Vad är det, och hur upprättar vi ett sådant?

Äktenskapsförord reglerar makars förmögenhetsförhållanden och kan på så vis innebära en trygghet i fördelningen av egendomen vid en separation. 

Förr eller senare kommer makar att separera, frågan är bara när. Man bodelar nämligen även när ena maken har gått bort. Det är genom äktenskapsförord (och ibland med hjälp av testamenten) som man garanterar att kvarlåtenskapen går dit man vill.

Dalahäst

Vad finns det för krav på ett äktenskapsförord?

Handlingen ska vara underskriven och signerad av båda makar samt registrerad hos Skatteverket. Hur handlingen är utformad står er fritt och kommer inte prövas av myndigheten. Det har sina för- och nackdelar, men det innebär att ni kan utforma ert egna äktenskapsförord. Det bör bestå av en lista som specificerar vilken egendom som tillhör vem. Det bör göras så tydligt som möjligt. Är det exempelvis en bostad man vill ska utgöra enskild egendom gör man bäst i att skriva bostadens adress samt fastighetsbeteckning/lägenhetsnummer. Nackdelen med att myndigheten inte kontrollerar innehållet är att man kan ha varit för otydlig och ostrukturerad vid sammanställningen, vilket kan innebära problem längre fram i tiden. Man gör därför bäst i att kontakta en jurist som kan hjälpa till med upprättandet. Det kostar någon tusenlapp, men kan innebära besparingar på många gånger det beloppet i framtiden om man själv har gjort något fel. 

När kan man upprätta äktenskapsförordet?

Namnet äktenskapsförord är något missvisande då man kan upprätta handlingen såväl inför som under ett äktenskap. Det är alltså inte försent att upprätta ett äktenskapsförord i ett pågående äktenskap. 

Göra egendomen gemensam igen?

Har man tidigare upprättat ett äktenskapsförord och vill ändra det eller om man vill upplösa ett äktenskapsförord behöver man upprätta ett nytt. I detta kan man exempelvis skriva att all egendom ska delas lika mellan parterna. Även det nya äktenskapsförordet ska givetvis skickas in till Skatteverket för registrering. I det nya skriver man att tidigare äktenskapsförord ska återkallas och således inte längre vara gällande. 

Vill ni ha hjälp med ert äktenskapsförord? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi under dagen.