Samboavtal

- Vad är det, och varför ska vi ha ett sådant?

Håller i händerna vid vatten

Samboavtal är vad man närmast skulle kunna beskriva som samboförhållandets motsvarighet till ett äktenskapsförord. Skillnaden är vad man kan ta upp och att det inte ska registreras, och i vissa fall faktiskt inte behövs. Det beror helt på er situation och vad ni är ute efter. 

 

Vad är samboegendom?

Samboegendom inkluderar endast den gemensamma bostaden och möblerna i bostaden. Både bostaden och möblerna måste dock vara inköpta för gemensamt bruk, det vill säga med tanken att bostaden och möblerna är till för er båda, vilket följer av 3 § Sambolagen. Det innebär exempelvis att sommarhus, bilar och liknande ni köpt gemensamt inte utgör gemensam egendom om inte annat sagts. Det spelar således ingen roll vem som betalat för den gemensamma bostaden ifall den förvärvats för gemensamt bruk. Den kommer i så fall att delas i lika delar vid en separation. Detsamma gäller bohaget, exempelvis husgeråd och möbler. 

Vad är samboavtal för något?

Samboavtalet används i regel för att korrigera vad som annars regleras i lag, alltså genom att upprätta ett samboavtal har man möjlighet att själv reglera hur man vill fördela tillgångarna vid en separation. 

Behöver vi ett sådant?

Ifall ni äger bostaden till lika delar (eller förvärvades av någon av er innan ni blev ett part) och har något särskilt märkvärdig möbel behöver ni antagligen inget samboavtal.

Vill ni ha hjälp med att upprätta ert samboavtal? Hör av er här nedan så återkommer vi under dagen.