Du visar för närvarande Bevittna testamente – vad gäller?

Bevittna testamente – vad gäller?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det är bevittnat av två oberoende vittnen. Det är viktigt att dessa vittnen är samtidigt närvarande, det vill säga att de två personerna som är vittnen fysiskt ser på när du skriver under testamentet. 

Notera att reglerna är snarlika vid bevittning av en framtidsfullmakt. Det är ett av flera skäl varför vi ofta rekommenderar våra kunder att upprätta båda handlingarna samtidigt. Då får man dessutom en kraftig rabatt på priset

Vem får inte vara vittne?

Den som är omnämnd i testamentet får inte vara vittne. Det gäller även den som är närstående till testatorn (alltså den som upprättar testamentet, denne kallas testator). Närståendebegreppet är vida omfattande, vilket kan vara bra att känna till. Det innebära att följande personer inte får skriva under som vittnen, då testamentet riskerar att bli ogiltigt. Närstående är den som: Är gift eller samboende med testator, eller syskon, barn, barnbarn, förälder, far- eller morföräldrar samt styvbarn och svärföräldrar. 

Har man en god man, förvaltare eller förmyndare får även dessa lov att avstå bevittning. 

Utöver att vittnen inte får tillhöra någon av dessa grupper måste de dessutom vara över 15 år gamla och vid sina sinnes fulla bruk.  

Vem bör bevittna testamentet?

Vi rekommenderar ofta att en yngre vän, väninna, kollega eller granne bevittnar testamentet. Skälet till detta är att det är praktiskt möjligt att få två samtidigt närvarande personer att bevittna testamentet. Dessutom har dessa koll på hur du fungerar och kan således vara trovärdiga vittnen och visa på att du faktiskt var vid dina sinnes fulla bruk när du skrev under testamentet. 

Notera att vittnen inte behöver känna till innehållet i testamentet. De behöver bara känna till att det faktiskt är ett testamente samt att du vet vad du skriver under. Känner du dig obekväm med att visa innehållet i testamentet kan du med fördel hålla för innehållet med handen eller ett annat papper, och enbart visa rutan där vittnen ska signera handlingen. 

Ett alternativt är givetvis att vi besöker dig hemma hos dig och bevittnar handlingarna. 

Vill du ha hjälp med upprättande eller vittnen? Hör av dig här nedan så återkommer vi under dagen.