Du visar för närvarande Får man testamentera bort hela egendomen?

Får man testamentera bort hela egendomen?

En fråga vi ofta får är:
Om jag inte har några barn, får jag testamentera bort hela min egendom?
Svaret är ja, det får du.
Om jag har barn, får jag testamentera bort hela min egendom då?
Då är svaret i princip nej, det går inte.

En person som har barn, det vill säga bröstarvingar, har inte möjligheten att testamentera bort hela sin egendom utan enbart hälften av den. Det innebär att hälften av ens kvarlåtenskap alltid kommer delas på hälften till sina barn om de kräver ut sin laglott. Detta gäller oavsett vad du testamenterat. Arvlåtarens begränsning att förfoga över sin egendom när det finns barn med i bilden kallas för laglott. Notera att man faktiskt kan testamentera bort allt till någon, även om man har barn. Barnen har dock en rättighet att jämka, vilket innebär att de i praktiken kommer att göra det för att i vart fall få sin laglott.

En del väljer att se det som tvångsarv och andra väljer att se det som ett ansvar att lämna över arvet till sina avkommor. Det finns många politiska diskussioner och ändamål för huruvida laglotten bör finnas eller inte. Idag är den dock gällande lag och man har således att förhålla sig till den. 

Precis som nämnt ovan finns det dock vissa personer som har möjligheten att testamentera bort hela sin egendom. Personer som inte har bröstarvingar har den möjligheten och kan i princip välja fritt vart hela eller delar av ens kvarlåtenskap ska hamna. Det står en fritt att ge kvarlåtenskapen till exempelvis en nära vän, släkting, ett katthem, en fotbollsklubb eller en ideell förening. Naturligtvis har personer med barn även en möjlighet att testamentera bort sin kvarlåtenskap, om än med 50 % av ens kvarlåtenskap efter att laglotten getts ut.

Finns det en fördel att testamentera bort hela ens egendom? Ja, det kan det absolut göra. Den främsta fördelen är att du väljer hur din kvarlåtenskap ska fördelas och till vem eller vad. Du kanske brinner för en viss hobby eller ideologi och vill gärna ge det resterande du har till en förening eller annan verksamhet? Eller så har du en nära vän som hjälpt dig med mycket i livet, som du gärna vill ska ta över din kvarlåtenskap. Så länge du inte har några barn kan du ge hela din kvarlåtenskap till vem du vill. Om man inte upprättar ett testamente och inte heller har några arvingar i sin släkt hamnar kvarlåtenskapen hos den allmänna arvsfonden. I det fall man har en önskan om att ge bort hela eller delar av ens kvarlåtenskap bör man upprätta ett testamente som uttrycker ens yttersta vilja för att inte riskera att det hamnar hos någon eller något man inte känner särskilt mycket för. 

Våra priserVill du ha hjälp med ditt testamente? Kontakta oss och får prata med en jurist inom 24 timmar. Testamenten erbjuder vi alltid fast pris för.