Testamente och framtidsfullmakt i Hedemora

- Till fast pris från Dalajuristen, din digitala jurist i Dalarna

Skogsprommenad

Vi brukar alltid rekommendera våra kunder att upprätta framtidsfullmakt i samband med att man upprättar sitt testamente. Det finns flera skäl till varför man bör göra det, varav de primära är:

 – Kostnadseffektivt
Du får ett mycket förmånligt pris (cirka 3 495 kronor) för att upprätta båda handlingarna samtidigt, istället för knappa 4 500 kronor i vanliga fall. 

Praktiskt
Både testamentet och framtidsfullmakten ska bevittnas på liknande sätt, varför det är bra att passa på när man ändå måste ta hjälp av vittnen.

Lämpligt
När man upprättar ett testamente finns det en hel del att tänka på, primärt hur arvet ska fördelas. Får man då redan hjälp av en jurist ska man passa på att ta ett helhetsgrepp om sin privatjuridiska situation. Att välja vem som ska få företräda en ifall man inte längre är kapabel att göra det själv är antagligen någon som även kommer få ta arv efter dig. Det är i vart fall värt att lyfta tanken. 

Vi har god erfarenhet av att arbeta med dessa frågor i Hedemora, tveka inte med att höra av dig!

Måste man upprätta dessa handlingar samtidigt?

Självklart inte! Vi kommer dessutom att vara mycket tydliga med när vi inte anser att det finns något värde för dig att upprätta handlingarna, vare sig det gäller framtidsfullmakten eller testamentet. Vi kommer aldrig att försöka sälja på dig onödiga handlingar som inte tillför dig ett faktiskt mervärde. 

Vad är en framtidsfullmakt för något?

Testamentet är en mycket känd handling som de flesta är välbekanta med, men framtidsfullmakten är inte lika välkänd, och det har sina skäl. Det är nämligen en relativt ny fullmaktsform och var mycket efterlängtad när den kom. Kort sagt kan man säga att framtidsfullmakten ger dig möjlighet att bestämma vem eller vilka som ska få företräda dig när du inte längre är kapabel att göra det, exempelvis på grund av psykisk sjukdom. Det ger både dig och dina anhöriga en trygghet och en möjlighet att planera framåt. Framtidsfullmakten ger dig en möjlighet att välja vem ska företräda dig på ett tidigare stadium än vad en god man eller förvaltare kan göra. De sistnämnda tillvägagångssätten är förvisso fortsatt giltiga, men då har du i regel mindre inflytande om vem det blir.  

För mer information om framtidsfullmakter, se här!

 

"Bara" testamente eller framtidsfullmakt?

Som vi konstaterat ovan hjälper vi givetvis till med att enbart upprätta en av dessa handlingar, och vi kommer inte att försöka sälja in båda handlingarna bara för vår egna vinnings skull. 

Priser

Vi har en utförlig sammanställning med vilka priser vi tar för varje enskild handling här

Notera dock att det oftast kommer att finnas undantag som kan påverka dessa, inte minst för att vi erbjuder bra priser testamenten och framtidsfullmakter i kombination. Handlingarna var för sig skulle kosta 2495 kronor för ett testamente och 1895 kronor för en framtidsfullmakt, eller sammanlagt 4 390 kronor. Istället erbjuder vi båda handlingarna till sammanlagt 3495 kronor, vilket är ett kraftigt rabatterat pris, särskilt ifall man jämför med vad många andra personliga rådgivare skulle debitera för detta. 

Vi kommer aldrig att vara billigare än ”rena” digitala tjänster som i praktiken enbart erbjuder en mall utan någon som helst personlig rådgivning. Vi kommer däremot att vara mycket prisvärda för vad vi erbjuder, det vill säga juridisk rådgivning och handlingar som passar just dig och din situation. Skräddarsytt efter ditt liv helt enkelt. Se mer om hur vi arbetar här!

Hör av dig till oss, vi återkommer ofta samma dag!